các tựa game tệ nhất lịch sử

Cập nhập tin tức các tựa game tệ nhất lịch sử

Danh sách những tựa game bị coi là tệ nhất lịch sử

Có những tựa game quá dở, dở tệ tới mức bạn chỉ muốn ném vào sọt rác mà chẳng chơi nổi. .