cách bày mâm ngũ quả

Cập nhập tin tức cách bày mâm ngũ quả

Không phải ngẫu nhiên mà mọi gia đình đều chọn chuối xanh, bưởi, quất để đặt trên bàn thờ ngày Tết. Chúng đều mang những ý nghĩa nhất định.