Nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng có thể tăng cường trí nhớ bằng cách chạy chân đất. Kiểu chạy này sẽ giúp chúng ta lưu giữ thông tin và nhớ lại các sự việc dễ dàng hơn.

{keywords}

Trí nhớ sẽ theo con người suốt cuộc đời. Vậy nên, việc cải thiện chúng sẽ giúp chúng ta giành nhiều lợi thế hơn trong cuộc sống, học tập và giải trí.

"Trí nhớ luôn được xem là kỹ năng nhận biết quan trọng, và phát hiện này là tin tức tốt lành cho những ai muốn tìm kiếm giải pháp giúp tăng cường trí nhớ làm việc", Tracy Alloway của Đại học Bắc Floria, một trong những tác giải của nghiên cứu trên, chia sẻ.

Thuật ngữ "trí nhớ làm việc" (working memory) thường được dùng như trí nhớ ngắn hạn, mặc dù về mặt kỹ thuật, trí nhớ làm việc thường ám chỉ toàn bộ cấu trúc và quá trình được sử dụng cho bộ nhớ tạm thời và xử lý thông tin. Trí nhớ làm việc là một hệ thống chứa đựng giới hạn dành cho việc lưu trữ tạm thời và điều khiển thông tin dành cho những nhiệm vụ phức tạp như hiểu, học và lập luận.

Các nhà nghiên cứu đã chọn ra 72 người tham gia trong độ tuổi từ 18 tới 44. Tất cả những người này lần lượt chạy chân đất và chạy bằng giày. Sau đó các dữ liệu về trí nhớ được phân tích riêng biệt. Kết quả cho thấy có sự gia tăng đáng kể (16%) về trí nhớ làm việc đối với nhóm chạy bằng chân trần.

Khi chạy chân đất, người chạy thường phải tránh các vật thể có thể gây đau nằm trên đất, do vậy họ phải đặt bàn chân chính xác hơn. Quá trình này sẽ kích thích việc sử dụng trí nhớ làm việc để ra quyết định chính xác khi chạy bằng chân trần trên mặt đất.

Nguyễn Minh (theo I4U)