Trạng thái hoạt động trên Facebook Messenger nếu chỉ có bật hoặc tắt thì sẽ trở nên đơn điệu. Để cập nhật các trạng thái cụ thể hơn tới bạn bè người thân, người dùng có thể thao tác trên ứng dụng Messenger bản di động.

Cách cập nhật trạng thái hoạt động Facebook Messenger

Trước hết trên ứng dụng Messenger, người dùng bấm vào ảnh đại diện trên góc trái để vào phần cài đặt.

{keywords}
Trên ứng dụng Messenger, người dùng bấm vào ảnh đại diện trên góc trái để vào phần cài đặt.

Để cập nhật trạng thái hoạt động tùy ý, ví dụ như đang làm việc, đang nấu ăn, hay đang ngủ, người dùng vào mục "Trạng thái tùy chỉnh" thay vì "Trạng thái hoạt động".

{keywords}
Để cập nhật trạng thái hoạt động tùy ý, người dùng vào mục "Trạng thái tùy chỉnh".

 

{keywords}
Các trạng thái tùy chỉnh bao gồm đang làm việc, đang nấu ăn, đang ngủ, hay trạng thái người dùng tự viết...

 

{keywords}
Trạng thái hoạt động sẽ chỉ bao gồm bật hoặc tắt trong mục "Trạng thái hoạt động".

Anh Hào

Hướng dẫn mở bong bóng chat Messenger trên iPhone

Hướng dẫn mở bong bóng chat Messenger trên iPhone

Bong bóng là dạng cửa sổ truy cập nhanh vào khung chat Facebook Messenger, đã xuất hiện từ lâu trên Android, giờ mới bắt đầu được triển khai trên iOS.