cách chế tạo bom FPS

Cập nhập tin tức cách chế tạo bom FPS

(Clip) Phương pháp chế tạo bom khói cho game thủ cuồng game FPS

Chúng ta cũng có thể tạo ra các loại bom khói trong game FPS ngay tại nhà riêng nếu biết về hoá học, trên đây chính là video hướng dẫn game thủ tự làm.