cách chế tạo máy thổi bóng bay

Cập nhập tin tức cách chế tạo máy thổi bóng bay

(Clip) Sử dụng đĩa game cũ không dùng tới để chế tạo máy thổi bóng

Chúng ta sẽ cần chuẩn bị khoảng 3 chiếc đĩa CD hỏng, động cơ điện một chiều và sắt, keo... và tất nhiên là một chút khéo tay để hoàn thành chiếc máy thổi bóng này.