Ngày 2/2, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam Trần Thị Kim Hoa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký 4 quyết định cách chức 1 giám đốc và 3 phó giám đốc sở vì vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng, chống dịch; quản lý, sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện.

Cụ thể, cách chức PGĐ Sở Tài chính đối với ông Thân Đức Sửu; cách chức PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường đối với ông Nguyễn Văn Thọ; cách chức PGĐ Sở Y tế và cho nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Nguyễn Văn Văn; cách chức GĐ Sở Ngoại vụ và cho thôi việc ngay đối với ông Lê Ngọc Tường.

anh 1.png
Ông Nguyễn Văn Văn vừa bị cách chức PGĐ Sở Y tế tỉnh Quảng Nam. Ảnh: S.X.

Như tin đã đưa, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ký quyết định phê duyệt bổ sung và điều chỉnh danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2024. Trong danh sách này có các ông Nguyễn Văn Văn, Lê Ngọc Tường.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Lê Ngọc Tường và Nguyễn Văn Văn.