Trước đây nếu người dùng yêu cầu Siri gửi tin nhắn trên iPhone, trợ lý ảo này sẽ cần hỏi xác thực lại một lần nữa. Khi có một chuỗi chat dài, điều này sẽ khá phiền hà.

Vì thế iOS 16 bắt đầu để người dùng lựa chọn có cần xác thực gửi tin nhắn hay không. Nhờ lựa chọn đó, người dùng iPhone có thể chat... rảnh tay thoải mái hơn.

Nâng cấp này được áp dụng cho cả CarPlay.

Cách gửi tin nhắn iPhone qua Siri tức thì

Người dùng cần vào mục "Settings" => "Siri & Search", và chọn "Automatically Send Messages" để bật lựa chọn gửi tin nhắn không cần xác thực.

Bên dưới người dùng có thể chọn áp dụng cho cả khi kết nối iPhone với tai nghe và CarPlay.

Anh Hào