Học từ mới tiếng Anh qua hình vẽ không còn là một phương pháp lạ lẫm, tuy nhiên điểm khác biệt trong những hình vẽ dưới đây lại giúp trẻ dễ nhớ từ hơn rất nhiều.


{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

  • N.Thảo (sưu tầm)