cách lấy skin siêu phẩm LMHT

Cập nhập tin tức cách lấy skin siêu phẩm LMHT

LMHT: Hướng dẫn game thủ cách 'lấy skin Siêu Phẩm không tốn RP' tại máy chủ LMHT Việt

Điều kiện là bạn phải giữ lại 5 Lõi hiện có và chờ đến ngày 9/8 - thời điểm hòm Chia Rẽ được mở bán, nó chứa nguyên liệu tối quan trọng để hợp thành skin Siêu Phẩm.