Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4

tin tức về Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 mới nhất

Chế ô tô, làm điện thoại, Việt Nam tiến lên top đầu Aseanicon
Đầu tư30/01/20210

Chế ô tô, làm điện thoại, Việt Nam tiến lên top đầu Asean

Năng lực cạnh tranh toàn cầu của ngành công nghiệp Việt Nam có mức tăng hạng nhanh nhất trong các nước Đông Nam Á, tiến gần hơn với nhóm 4 nước có năng lực cạnh tranh mạnh nhất trong ASEAN.