Video dùng súng bắn trực tiếp vào mũ bảo hiểm đang được một người khác đội trên đầu để thử độ bền của mũ khiến người xem thất kinh.


H.P (tổng hợp)