Xem nhanh:
  • • Mã số doanh nghiệp và mã số thuế là gì?
  • • Tra cứu mã số thuế doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia
  • • Tra cứu mã số thuế doanh nghiệp trên website Tổng cục Thuế

Mã số doanh nghiệp cũng là mã số thuế

Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế.

Có thể tra cứu mã số thuế doanh nghiệp online dễ dàng. Ảnh: HP

Như vậy, mã số doanh nghiệp cũng đồng thời là mã số thuế. Đây cũng là mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp đó.

Cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp 

Tra cứu mã số thuế doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

Ảnh chụp màn hình.

Bước 2: Nhập tên doanh nghiệp vào ô tìm kiếm ở góc trái trên cùng. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách công ty có tên giống hoặc gần giống doanh nghiệp bạn cần tìm.

Kết quả tra cứu: Mã số doanh nghiệp cũng chính là mã số thuế. Ảnh chụp màn hình

Bước 3: Nhấn chọn công ty cần tìm, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin liên quan đến doanh nghiệp đó, bao gồm mã số doanh nghiệp cũng chính là mã số thuế của doanh nghiệp.

Cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp trên website Tổng cục Thuế

Bước 1: Truy cập website: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

Ảnh chụp màn hình.

Bước 2: Chọn tab "Thông tin về người nộp thuế" sau đó nhập 1 trong 4 thông tin sau: Mã số thuế; Tên tổ chức cá nhân nộp thuế; Địa chỉ trụ sở kinh doanh; Số thẻ căn cước người đại diện.

Bước 3: Nhập Mã xác nhận là dãy ký tự bên cạnh.

Ảnh chụp màn hình.

Bước 4: Nhấn "Tra cứu" và nhận kết quả là Bảng thông tin tra cứu.

Ảnh chụp màn hình.

Kết quả trả về bao gồm các thông tin: Mã số thuế, Tên công ty/người nộp thuế, Cơ quan thuế, Số CMT/Thẻ căn cước, Ngày thay đổi thông tin gần nhất và Ghi chú.

Với kết quả này, người tra cứu có thể đối chiếu và lựa chọn các thông tin phù hợp tương ứng với mã số thuế doanh nghiệp cần tìm. 

Ngọc Minh và nhóm PV, BTV