Cái Khải

Cập nhập tin tức Cái Khải

Diện kiến Chiến tướng mạnh nhất Tam Quốc

(GameSao) - Tam Quốc Chiến chính thức lộ diện vị chiến tướng đầu tiên sở hữu Yên Chi Xích Thố và Chiến hồn Quan Vũ 7 sao mang tên Cái Khải server S1 – Xích Bích sau 10 ngày Open Beta