cải tiến

Cập nhập tin tức cải tiến

Webgame nổi tiếng nhầm game phần 2 thành phần... 4 cực kỳ khó hiểu

Một sai lầm tai hại trong khâu biên tập của trang tin game 24/7 khi đánh giá Uncharted 2 mà cứ ngỡ Uncharted 4.