Cam bù

Cập nhập tin tức Cam bù

Dù đã sát Tết nhưng thủ phủ cam bù Sơn Trường (Hương Sơn, Hà Tĩnh) vẫn chưa vào vụ. Năm nay cam chín muộn, quả nhỏ, năng suất giảm tận 70-80% khiến nhiều hộ thất thu cả trăm triệu đồng.

Làng cam rực vàng giữa rừng, thu vội 350 tỷ ăn Tết

Rừng cam bù ở huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) giá trị hàng trăm tỷ đồng, đang chín vàng rực. Nông dân “ém hàng” chờ Tết bán để được giá cao.