cảng cạn

Cập nhập tin tức cảng cạn

Cục Hàng hải đề xuất đến năm 2025, phát triển hệ thống cảng cạn có khả năng thông qua khoảng 20-30% nhu cầu hàng hóa vận tải container xuất nhập khẩu với tổng công suất khoảng 6-8,7 triệu Teu/năm.

Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ dự án Trung tâm logistics và cảng cạn ICD

Dự án Trung tâm Logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh hoàn thành sẽ là điểm trung chuyển hàng hóa từ các nước ASEAN đến các tỉnh, thành trong nước và quốc tế, góp phần phát triển KTXH địa phương và cả vùng Đông Nam bộ.