cảng vũng áng

Cập nhập tin tức cảng vũng áng

Tàu không người lái nghi của Trung Quốc dạt cảng Sơn Dương

Tàu hàng dài khoảng 30m, có kí hiệu chữ Trung Quốc dạt vào cảng Sơn Dương tối nay. Qua kiểm tra, bên trong tàu không có người lái, không có hàng hóa.

Bộ Công Thương không cấp phép Formosa nhập bùn bô xít

Trước thông tin cho rằng, 168 tấn bùn bô xít mà Formosa - Hà Tĩnh nhập về là loại hàng hóa miễn thuế, nằm trong danh mục được phép nhập khẩu do Bộ Công Thương cho phép nhập về, đại diện Bộ Công Thương đã có ý kiến phản hồi.