Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa khuyến cáo nhà đầu tư về hoạt động cung cấp dịch vụ về chứng khoán trên không gian mạng khi chưa được cơ quan này cấp phép.

Một trong những app đầu tư chứng khoán chưa được cấp phép. (Ảnh: Duy Vũ)

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thời gian gần đây, một số doanh nghiệp đã thiết lập các website, app giao dịch (Passion Invest, Finhay, Tikop, Infina, Savenow, BUFF,…) sử dụng công cụ truyền thông, báo chí quảng bá cho sản phẩm, dịch vụ của mình để huy động vốn của nhà đầu tư dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, có dấu hiệu hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán mà không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán. 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo, các nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Các nhà đầu tư thận trọng khi thực hiện giao dịch đầu tư chứng khoán trên những app này và chịu trách nhiệm đối với rủi ro có thể phát sinh.

Duy Vũ