Cảnh nóng ở phim Việt giờ vàng

Cập nhập tin tức Cảnh nóng ở phim Việt giờ vàng

'Cảnh nóng phim Việt giờ vàng chẳng bằng cái móng tay của thế giới'

Tôi thấy các anh chị đang hơi khắt khe khi đòi màn ảnh phải “trong veo”, không một chút gợn. Nhưng đôi lúc cũng cần thêm chút gia vị cho món ăn tinh thần của khán giả chứ?