D.T (Theo Newsflare)

Ngã lộn cổ khi đang đi thang cuốn vì mải hôn nhau

Ngã lộn cổ khi đang đi thang cuốn vì mải hôn nhau

Cặp đôi vừa bước lên thang cuốn thì bị mất thăng bằng, ngã lộn cổ ra đằng sau vì mải hôn nhau.