Cảnh u ám của 3.790 căn hộ tái định cư nằm chết giữa lòng TP.HCM - Ảnh 1.

Khu tái định cư Bình Khánh (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM) có diện tích 38,4ha, thuộc Chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án do liên danh Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Công ty TNHH XD TM Thuận Việt và Công ty CP SX TM Thành Thành Công làm chủ đầu tư.

Cảnh u ám của 3.790 căn hộ tái định cư nằm chết giữa lòng TP.HCM - Ảnh 2.

Khu tái định cư Bình Khánh (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM) có diện tích 38,4ha, thuộc Chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án do liên danh Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Công ty TNHH XD TM Thuận Việt và Công ty CP SX TM Thành Thành Công làm chủ đầu tư.

Cảnh u ám của 3.790 căn hộ tái định cư nằm chết giữa lòng TP.HCM - Ảnh 3.

Khu tái định cư Bình Khánh (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM) có diện tích 38,4ha, thuộc Chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án do liên danh Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Công ty TNHH XD TM Thuận Việt và Công ty CP SX TM Thành Thành Công làm chủ đầu tư.

Cảnh u ám của 3.790 căn hộ tái định cư nằm chết giữa lòng TP.HCM - Ảnh 4.

Khu tái định cư Bình Khánh (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM) có diện tích 38,4ha, thuộc Chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án do liên danh Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Công ty TNHH XD TM Thuận Việt và Công ty CP SX TM Thành Thành Công làm chủ đầu tư.

Cảnh u ám của 3.790 căn hộ tái định cư nằm chết giữa lòng TP.HCM - Ảnh 5.

Khu tái định cư Bình Khánh (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM) có diện tích 38,4ha, thuộc Chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án do liên danh Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Công ty TNHH XD TM Thuận Việt và Công ty CP SX TM Thành Thành Công làm chủ đầu tư.

Cảnh u ám của 3.790 căn hộ tái định cư nằm chết giữa lòng TP.HCM - Ảnh 6.

Cỏ, cây xanh đều trong tình trạng tàn úa, chết khô.

Cảnh u ám của 3.790 căn hộ tái định cư nằm chết giữa lòng TP.HCM - Ảnh 7.

Khu tái định cư Bình Khánh (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM) có diện tích 38,4ha, thuộc Chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án do liên danh Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Công ty TNHH XD TM Thuận Việt và Công ty CP SX TM Thành Thành Công làm chủ đầu tư.

Cảnh u ám của 3.790 căn hộ tái định cư nằm chết giữa lòng TP.HCM - Ảnh 8.

Khu tái định cư Bình Khánh (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM) có diện tích 38,4ha, thuộc Chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án do liên danh Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Công ty TNHH XD TM Thuận Việt và Công ty CP SX TM Thành Thành Công làm chủ đầu tư.

Cảnh u ám của 3.790 căn hộ tái định cư nằm chết giữa lòng TP.HCM - Ảnh 9.

Khu tái định cư Bình Khánh (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM) có diện tích 38,4ha, thuộc Chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án do liên danh Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Công ty TNHH XD TM Thuận Việt và Công ty CP SX TM Thành Thành Công làm chủ đầu tư.

Cảnh u ám của 3.790 căn hộ tái định cư nằm chết giữa lòng TP.HCM - Ảnh 10.

Khu tái định cư Bình Khánh (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM) có diện tích 38,4ha, thuộc Chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án do liên danh Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Công ty TNHH XD TM Thuận Việt và Công ty CP SX TM Thành Thành Công làm chủ đầu tư.

Cảnh u ám của 3.790 căn hộ tái định cư nằm chết giữa lòng TP.HCM - Ảnh 11.

Khu tái định cư Bình Khánh (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM) có diện tích 38,4ha, thuộc Chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án do liên danh Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Công ty TNHH XD TM Thuận Việt và Công ty CP SX TM Thành Thành Công làm chủ đầu tư.

Cảnh u ám của 3.790 căn hộ tái định cư nằm chết giữa lòng TP.HCM - Ảnh 12.

Khu tái định cư Bình Khánh (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM) có diện tích 38,4ha, thuộc Chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án do liên danh Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Công ty TNHH XD TM Thuận Việt và Công ty CP SX TM Thành Thành Công làm chủ đầu tư.

Cảnh u ám của 3.790 căn hộ tái định cư nằm chết giữa lòng TP.HCM - Ảnh 13.

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, giá thành phố đem bán đấu giá số căn hộ trên không phải là thấp, lần đầu bán 3.790 căn với giá 8.800 tỷ đồng đã không ai mua, nay lại dự kiến tăng lên 9.900 tỷ đồng sẽ khó khả thi.

Cảnh u ám của 3.790 căn hộ tái định cư nằm chết giữa lòng TP.HCM - Ảnh 14.

Do đó, giải pháp căn cơ nhất vẫn là trả những căn hộ tái định cư này về đúng với nhu cầu của thị trường. Tùy theo từng phân khúc, để xác định đúng khách hàng và nhu cầu của loại khách hàng đó thì mới bán được.

(Theo VTC News)