Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 10 điểm cầu cấp huyện, thành phố và 161 điểm cầu xã, phường, thị trấn với hơn 3.000 đại biểu tham gia.

Nội dung tập huấn do lãnh đạo Cục Đối ngoại, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; lãnh đạo Công an tỉnh truyền đạt các chuyên đề: Công tác đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và một số kinh nghiệm trong đấu tranh với hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch; công tác đấu tranh phản bác hoạt động xuyên tạc, tuyên truyền, kích động chống phá Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền trên không gian mạng; công tác nhân quyền trong tình hình mới và một số kinh nghiệm trong công tác đấu tranh và bảo vệ quyền con người; định hướng một số công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị tập huấn công tác nhân quyền

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Trung Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác nhân quyền tỉnh Cao Bằng cho biết, thời gian qua, công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được quan tâm, thực hiện hiệu quả; cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương…

Công tác đấu tranh với hoạt động chống phá, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch được đẩy mạnh và đạt hiệu quả tích cực. Do đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không để phát sinh, phức tạp bị các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đánh giá, nhận thức về vấn đề quyền con người và công tác nhân quyền của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được đầy đủ; chưa được tiếp cận sâu, rộng với các kiến thức nền về công tác nhân quyền... Chính vì vậy, Hội nghị tập huấn lần này là dịp để nâng cao năng lực cho cán bộ trực tiếp làm công tác nhân quyền ở các địa phương, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trong tình hình mới.

Đây là lần đầu tiên Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác nhân quyền với quy mô lớn nhằm cung cấp thông tin về tình hình hoạt động lợi dụng về dân chủ, nhân quyền chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, nâng cao nhận thức trong công tác thông tin, tuyên truyền về nhân quyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, đặc biệt là lãnh đạo, cán bộ trực tiếp chỉ đạo, tham mưu thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh.

Hòa An