Cao tốc Tiên Yên - Móng Cái

Cập nhập tin tức Cao tốc Tiên Yên - Móng Cái

Từ 5/10, cao tốc Tiên Yên - Móng Cái bắt đầu thu phí

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chấp thuận cho phép thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ dự án đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái.