Cao tốc Tiên Yên - Móng Cái

Cập nhập tin tức Cao tốc Tiên Yên - Móng Cái

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chấp thuận cho phép thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ dự án đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái.