cấp biển số xe

Cập nhập tin tức cấp biển số xe

Điều 16 và Điều 17 Thông tư 58/2020/TT-BCA, việc thu hồi biển số và giấy đăng ký xe người dân nên nắm rõ.

Trường hợp nào được miễn phí đăng ký, cấp biển số từ 2017?

Theo Thông tư 229 của Bộ Tài chính, sẽ có 3 nhóm đối tượng được miễn lệ phí đăng ký, cấp biển số xe từ 1/1/2017.