cấp đổi

Cập nhập tin tức cấp đổi

Quy định cấp đổi giấy phép lái xe nước ngoài tại Việt Nam

Nay về Việt Nam bằng này lại không được đổi sang bằng lái xe ở nhà vì tay phải của tôi có hai ngón. Vậy tôi có được lái xe ở Việt Nam không?  

Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe của nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài có giấy phép lái xe do nước Campuchia cấp thì giấy phép đó có thể sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam không?