cấp đông mềm

Cập nhập tin tức cấp đông mềm

Tủ lạnh sở hữu công nghệ cấp đông nhanh gấp 5 lần

Dòng sản phẩm tủ lạnh sở hữu nhiều công nghệ mới trong đó có tính năng cấp đông nhanh gấp 5 lần.