Cấp mã QR code

Cập nhập tin tức Cấp mã QR code

Vụ khởi tố cán bộ cấp mã QR, 10 người ở Vụ Vận tải xin rút kinh nghiệm

Liên quan đến vụ việc nhân viên Vụ Vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cấp luồng xanh bị khởi tố, hàng loạt cán bộ của vụ này xin nghiêm khắc rút kinh nghiệm.

Chuyên viên cấp thẻ luồng xanh bị khởi tố, Tổng cục Đường bộ xin lỗi nhân dân, DN

Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông tin về việc nữ chuyên viên Vụ vận tải bị khởi tố do lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấp thẻ luồng xanh trái phép cho 1.700 hồ sơ ô tô.