Cặp song sinh dính nhau

Cập nhập tin tức Cặp song sinh dính nhau

Hai bé song Nhi ăn được cháo thịt sau hơn một tháng mổ tách

Trúc Nhi - Diệu Nhi nằm ngoan cho các cô điều dưỡng đút những thìa cháo thịt đầu tiên. 

Hơn một tháng sau mổ tách, bé Trúc Nhi đã tháo nẹp bột chân

Nếu xương và khung chậu phục hồi tốt, bé Diệu Nhi sẽ được tháo nẹp bột chân như chị sau 5 tuần nữa.