Capcom Mobile

Cập nhập tin tức Capcom Mobile

"Ông lớn" Capcom thành lập thêm công ty Capcom Mobile chuyên về game dành cho di động

Mới đây, Capcom công bố sẽ hợp nhất bộ phận game di động của họ với công ty co Beeline Interactive để tạo thành một công ty mới: Capcom Mobile Co cho game di động.