CAR

Cập nhập tin tức CAR

Xe cá thể không được hoạt động Grab taxi

Vận tải hành khách phải là mô hình doanh nghiệp và Hợp tác xã (HTX), còn chủ hộ (xe cá thể) muốn tham gia Grab car thì phải hoạt động theo mô hình HTX hoặc Công ty cổ phần”.

Tới đất nước vũ khí rẻ như cho

 Lựu đạn xuất xứ từ Trung Quốc hoặc Bulgaria. Đạn cối của Sudan. Máy phóng rocket "made in" Iran. Đạn do Anh, Bỉ hoặc CH Séc chế tạo...