Casual Bit Games

Cập nhập tin tức Casual Bit Games

Ông bố lầy nhưng đáng yêu nhất quả đất, biến con gái 6 tuổi thành... nhân vật chính trong game!

Câu chuyện của một ông bố chiều con đến mức cho con gái trở thành hiệp sỹ trong game như ý muốn của cô bé