cậu bé lừa tiền cơm chủ quán suốt 25 năm

Cập nhập tin tức cậu bé lừa tiền cơm chủ quán suốt 25 năm

Cậu bé lừa tiền cơm suốt 25 năm và câu chuyện sau khi quay lại gặp chủ quán

(GameSao.vn) - Cậu bé vô gia cư thường xuyên gạt tiền cơm của chủ quán, cho đến khi hành vi đó bị con trai bà chủ phát giác ra. Câu chuyện về cậu bé ngày nào, 20 năm sau đó khiến nhiều người xúc động.