cấu tạo

Cập nhập tin tức cấu tạo

Mỗi chiếc xe được cấu tạo ít nhất từ 30.000 bộ phận, Toyota sản xuất nhiều xe ô tô nhất thế giới, ô tô màu trắng được yêu thích nhiều nhất...

Trái Đất mỗi năm ‘giảm béo’ được 50 nghìn tấn

Cứ mỗi năm trôi qua, giống như con người thì Trái Đất cũng tăng thêm 1 tuổi. Tuy nhiên không giống như con người có thể tăng cân, Trái Đất lại đang mất đi khoảng 50 nghìn tấn mỗi năm, tương đương với khoảng 0,000000000000001% khối lượng của nó.