cây bắt mồi

Cập nhập tin tức cây bắt mồi

Người phụ nữ trẻ phủ kín sân thượng bằng 500 cây bắt mồi

Sau cảm giác sợ hãi ban đầu, Hồng Thu bị cách sinh trưởng đặc biệt của loài cây có tên gọi đáng sợ hấp dẫn. Cô thử tìm hiểu rồi đam mê và phủ kín sân thượng bằng 500 loại cây này.