Cây Cầu Đồ Tể

Cập nhập tin tức Cây Cầu Đồ Tể

[LMHT] Chi tiết bản cập nhật 5.14

(GameSao.vn) – 5.14 được coi là phiên bản có nhiều thay đổi đáng kể nhất trong vài bản cập nhật dạo gần đây của LMHT.

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 15/7

(GameSao.vn) – Azir, Ekko cùng Tahm Kench được gia tăng sức mạnh là tin tức đáng chú ý nhất của làng LMHT ngày 15/7.

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 04/7

(GameSao.vn) – Bản đồ ARAM mới: Cây Cầu Đồ Tể sẽ chắc chắn xuất hiện ở phiên bản 5.13 sắp tới.