D.T (Theo Newsflare)

Rắn độc hổ mang chúa đột nhập nhà dân tu nước từ vòi

Rắn độc hổ mang chúa đột nhập nhà dân tu nước từ vòi

Con hổ mang chúa đã đột nhập vào sân nhà một người dân. Nó ngậm chặt miệng vào đoạn ống nối với vòi nước có lẽ vì quá khát.