Cây công nghiệp

Cập nhập tin tức Cây công nghiệp

Ấn tượng mô hình trồng cây công nghiệp ngắn ngày cho thu nhập cao ở Thông Nông

Với điều kiện khí hậu, đất đai phù hợp với cây thuốc lá nguyên liệu, một số huyện Hòa An, Hà Quảng, Thông Nông... nhiều năm nay đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây thuốc lá theo hướng sản xuất hàng hóa nâng cao đời sống người dân.

Rơ Măm, một trong mười sáu dân tộc rất ít người tại Việt Nam

Rơ Măm là một trong 16 dân tộc rất ít người, sống chủ yếu ở làng Le, Kon Tum. Trước đây, gần như 100% đồng bào Rơ Măm trồng trọt theo quy trình sản xuất thô sơ phát, đốt, chọc, trỉa và các hoạt động săn bắt, hái lượm.