Ngoài chuyện chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh ở Hà Nội, dư luận còn quan tâm tới số cây bị thay thế và gỗ được đưa đi đâu.


Theo VTV