CClearner

Cập nhập tin tức CClearner

Người dùng CCleaner cần làm gì trước nguy cơ nhiễm malware

Phần mềm tối ưu hệ thống CCleaner vừa được phát hiện nhiễm mã độc. Hai phiên bản được Piriform thông báo bị nhiễm là 5.33.6162 và 1.07.3191 có mặt trên hơn 2,27 triệu máy tính.