CDA-FDC Professional Championship

Cập nhập tin tức CDA-FDC Professional Championship

Dota 2: PSG-LGD ‘phá đám’ giải đấu ra mắt của 4AM

(GameSao.vn) - PSG-LGD đã thắng ngược 4AM sau năm games để lên ngôi tại CDA-FDC Professional Championship.

Dota 2: ‘Dream Team’ Trung Quốc 4AM ra mắt tệ hại

(GameSao.vn) - RNG đã vùi dập 4AM không thương tiếc.