Cells

Cập nhập tin tức Cells

Khi những nhân vật phản diện trong Dragon Ball bị tác giả ngược đãi

Nếu xét một cách khách quan thì Dragon Ball có cốt truyện vô cùng bất công đối với các nhân vật phản diện khi họ cũng phải chịu khổ rất nhiều còn các nhân vật chính thì lại được tác giả "buff" một cách quá đà.