cha là người tuyệt nhất

Cập nhập tin tức cha là người tuyệt nhất

Bộ ảnh đầy nhân văn và ý nghĩa: Vì đó là cha!

(GameSao) - Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.