- Năm học 2012-2013, một số trường tiểu học sử dụng các SGK hoặc tài liệu thay thế trong việc dạy tiếng Anh tiểu học mà chưa được Bộ GD-ĐT thẩm định và cho phép sử dụng.

Ngày 27/6, Bộ GD-ĐT có công văn gửi các Sở GD-ĐT chấn chỉnh việc sử dụng SGK, tài liệu dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học.

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án ngoại ngữ 2020, Bộ GD-ĐT đã ban hành Chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học, SGK Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4, Tiếng Anh 5 để thực hiện tại các trường có đủ  điều kiện.

Việc sử dụng SGK, tài liệu dạy tiếng Anh tiểu học đã được Bộ hướng dẫn tại công văn trong các năm từ 2011 đến 2013.

{keywords}
Ảnh minh họa. Văn Chung

Tuy nhiên, theo Vụ trưởng Vụ GD Tiểu học, Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Định: “Năm học 2012-2013 một số trường tiểu học sử dụng các SGK hoặc tài liệu thay SGK trong việc dạy tiếng Anh tiểu học mà chưa được Bộ GD-ĐT thẩm định và cho phép sử dụng.

Do đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT: "Tổ chức rà soát tình hình sử dụng SGK và các tài liệu thay SGK trong dạy học tếng Anh ở các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, thành phố để chấn chỉnh các sai phạm, hướng dẫn các trường thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Công văn cũng chỉ đạo các sở GD-ĐT: “Từ năm học 2013-2014 không đưa thêm các tài liệu mới để thay SGK tiếng Anh vào giảng dạy trong nhà trường khi chưa được sự thẩm định và cho phép của Bộ GD-ĐT".

Bộ cũng giao sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức thẩm định hai bộ tài liệu dạy tiếng Anh và báo cáo về Bộ trước ngày 15/7/2013.

Các sở GD-ĐT cần tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện chương trình và SGK tiếng Anh trước khi triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo về bộ trước ngày 15/7/2013, nếu có vấn đề phát sinh cần kịp thời phản ánh về Bộ (qua Vụ Giáo dục Tiểu học) để được hướng dẫn.

  • Văn Chung