chân gà đông lạnh

Cập nhập tin tức chân gà đông lạnh

Hơn 3 tấn chân gà đã bốc mùi hôi thối chuẩn bị tuồn ra thị trường

Hơn 3 tấn chân gà đã bốc mùi hôi thối chuẩn bị chuyển đến các cơ sở chế biến chân gà rút xương vừa bị các lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện.