Chasing Love và Slow Love

Cập nhập tin tức Chasing Love và Slow Love

Cảm giác ức chế đúng vào dịp Valentine khi trải nghiệm Chasing Love và Slow Love

Chasing Love và Slow Love đều mang tới chút gì đó ức chế, 1 cảm giác rất giống với lúc chơi Flappy Bird trước đây.