chất lượng hình ảnh

Cập nhập tin tức chất lượng hình ảnh

Cài game xong nên tắt ngay 5 option đồ hoạ này, vừa gây nặng game vừa chẳng đẹp hơn được bao nhiêu

Làm sao để cải thiện tình trạng giật, lag khi chơi game? Nếu bạn vẫn chưa có giải pháp nào hiệu quả, hãy thử loại bỏ 5 option đồ hoạ này, chúng vừa gây nặng game lại chẳng giúp game đẹp hơn bao nhiêu đâu.