chất lượng không khí kém

Cập nhập tin tức chất lượng không khí kém

Tập thể dục ngoài trời khi chất lượng không khí kém có nguy hiểm không?

Theo NBC News, chất lượng không khí kém có thể ảnh hưởng đến thói quen tập thể dục ngoài trời của không ít người. Vậy, tập thể dục ngoài trời khi không khí bị ô nhiễm có nguy hiểm tới sức khỏe không?