chất lượng sống

Cập nhập tin tức chất lượng sống

Chi phí sống tại Việt Nam ở mức nào so với thế giới?

Chỉ số Chi phí sinh hoạt của Việt Nam năm nay là 39,5 điểm.

Chất lượng sống dân Việt Nam như nhà giàu 10.000 USD

Việt Nam là một trong các quốc gia dẫn đầu thế giới về năng lực chuyển đổi mức độ thịnh vượng về mặt kinh tế sang chất lượng sống của người dân. Thứ hạng này của Việt Nam còn cao hơn cả Nhật Bản, Đức, Australia…