chất lượng tiến sĩ

Cập nhập tin tức chất lượng tiến sĩ

Học tiến sĩ để làm gì?

Mấu chốt của việc nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ là việc các nghiên cứu sinh xác định học tiến sĩ để làm gì?

Cần chấm dứt đào tạo tiến sĩ kiểu tại chức

Nhiều ý kiến cho rằng, muốn đào tạo tiến sĩ có chất lượng thì nghiên cứu sinh cần dành toàn bộ thời gian cho việc nghiên cứu, không thể đào tạo kiểu tại chức, vừa làm, vừa học.

"Chưa có nước nào đào tạo tiến sĩ rẻ như Việt Nam"

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, quy chế mới sẽ được sửa đổi theo hướng đặt chất lượng lên hàng đầu, giảm quy mô số lượng đào tạo.